Reduced price! Ringkasan Sahih Bukhari (Jilid 1) Expand

Ringkasan Sahih Bukhari (Jilid 1)

Al-Hidayah Al-Hidayah

Al-Hidayah

New

Penulis : Imam Az-Zabidi

More details

RM63.00

RM70.00

-10%

Tajuk : Ringkasan Sahih Bukhari (Jilid 1)
Penulis : Imam Az-Zabidi
Harga : RM70.00
ISBN : 9789673681969
Mukasurat : 608
Saiz : 7 x 10.25in
Berat : 1.04kg

Sinopsis
Imam Bukhari atau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin AI-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju’fi Al-Bukhari adalah salah seorang ahli hadis yang termasyhur sejak dahulu lagi. Kitab-kitab fiqh dan hadis hasil pengumpulan dan penapisannya memiliki darjat atau tahap kualiti yang tinggi. Semuanya ini adalah kerana disiplin pengumpulan dan penapisan hadisnya adalah begitu ketat dan sistematik, demi untuk memastikan kesahihan hadis yang diriwayatkan.

Oleh sebab itu, sebahagian ilmuan lain menggelarkannya sebagai Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum Mukmin dalam perkara Ilmu Hadis). Kitab-kitab hasil tulisan merupakan khazanah yang sangat berharga kepada dunia Islam hingga sekarang ini. la menjadi rujukan dan bacaan oleh umat Islam di seluruh dunia. Malah is telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa utama dunia. Kitab Sahih Bukhari merupakan salah satu daripadanya. Kitab ini merupakan rujukan utama dalam membahaskan permasalahan fiqh, ibadah dan banyak lagi isu lain.

Kitab ini telah diringkaskan oleh Imam Az-Zabidi atau Imam Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Latif bin Abu Bakr al-Sharji Az-Zabidi al-Yamani. Beliau telah memilih dan menyusun semula kumpulan hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan dikategorikan berdasarkan tema-temanya. Selain itu saringan semula dilakukan bagi hadis-hadis yang berulang dan hanya mengambil hadis yang mempunyai sanad yang muttasil (rangkaian riwayatnya bersambung dan tidak putus) kemudian dikiasifikasikan ke bab-bab yang berkenaan untuk memastikan tiada pengulangan.

Metodologi dan disiplin ilmu para ilmuan dan cendekiawan terdahulu dalam bidang ilmu telah memberikan sinar berpanjangan kepada dunia ilmu pengetahuan. Di mana is boleh dinikmati oleh umat Islam sehingga sekarang. Ini memberikan sebuah alasan terbaik untuk kita memiliki koleksi buku ilmiah ini yang boleh dijadikan bacaan dan rujukan setiap masa.

Write a review

Ringkasan Sahih Bukhari (Jilid 1)

Ringkasan Sahih Bukhari (Jilid 1)

Penulis : Imam Az-Zabidi