Reduced price! Fiqh Sunnah (Jilid 2) Al-Hidayah Expand

Fiqh Sunnah (Jilid 2)

Al-Hidayah Al-Hidayah

Al Hidayah

New

Penulis : Muhammad As-Sayyid Sabiq

More details

RM61.75

RM65.00

-5%

Tajuk : Fiqh Sunnah (Jilid 2)
Penulis : Muhammad As-Sayyid Sabiq
Harga : RM65.00
ISBN : 9789830998305
Mukasurat : 523
Berat : 1.335kg

Sinopsis
Antara keutamaan ajaran Islam yang merupakan pedoman hidup umat manusia di muka bumi ini adalah memberikan pedoman yang syumul dalam membina kehidupan peribadi, keluarga, masyarakat dan tamadun umat manusia. Bukan itu sahaja, malah ajaran Islam mampu merubah kejahiliyahan, kebodohan, kesesatan, kemungkaran, kezaliman menjadi keadilan, keberkahan, kebaikan dan kemaslahan bagi umat manusia.

Buku "Fiqh al-Sunnah" ini merupakan salah satu panduan dalam kehidupan seorang muslim dalam menjalankan hukum-hakam Allah (s.w.t). Bahasan dalam buku ini meliputi semua aspek hukum dalam ajaran Islam. la menghuraikan sekali gus memaparkan sunnah-sunnah Rasulullah yang pernah dipraktikkan dalam perkara ibadah, muamalah, munakahat dan jenayah.

As-Sayyid Sabiq, pengarang buku ini merupakan salah seorang pakar hukum Islam yang sangat terkenal di dunia Islam, telah pun menghuraikan dan memaparkan perbahasan tersebut sedemikian lengkap dan terpadu, sehingga menjadikannya sebagai salah satu rujukan yang bernilai tinggi dan sentiasa diperlukan bagi umat Islam sepanjang masa.

Antara keistimewaan buku ini, perbahasan hukum-hakam Islam ditulis dan dibahas dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan sederhana, sehingga mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Berbeza dengan edisi buku fiqh Islam sebelum ini, di mana setiap hadis yang terdapat dalam buku ini telah pun ditakhrij dan ditahqiq bagi memudahkan para da'i, golongan akademik dan masyarakat awam mengetahui kedudukan sesebuah dalil yang kemudiannya layak untuk dijadikan sebagai landasan beramal dalam kehidupan seharian.

Semoga buku ini bermanfaat dan memberi kemudahan dalam menjalankan syari'at bagi setiap pembacanya.

Write a review

Fiqh Sunnah (Jilid 6)

Penulis : Muhammad As-Sayyid Sabiq