Reduced price! Tafsir Al-Azhar (Juzuk 3) Expand

Tafsir Al-Azhar (Juzuk 3)

PTS PTS

PTS

New

Penulis : Hamka

More details

RM20.00

RM25.00

-20%

Tajuk : Tafsir Al-Azhar (Juzuk 3)
Penulis : Hamka
Harga : RM25.00
ISBN : 978-967-481-046-7
Mukasurat : 312

Sinopsis
Tafsir Al­Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, iaitu Profesor Dr. Haji AbdulMalik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA telah menggunakanbeberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al­Quran dengan hadith, tafsir Al­Quran dengan pendapat sahabatdan tabi’in, dan tafsir Al­Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau jugamentafsirkan Al­-Quran dengan menggunakan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiridengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Al­Azhar menitikberatkan penjelasan ayat­ayat Al­Quran dengan ungkapan yang teliti,menjelaskan makna­makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, danmenghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya denganpendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau HAMKA lahir di Nagari Sungai Batang,Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau adalah seorangulama dan sasterawan besar nusantara, khususnya di Indonesia. Beliau menjawat jawatan PresidenMajelis Ulama Indonesia (MUI), sebelum terjun dalam bidang politik. Antara karya beliau yangterbesar adalah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah, TasawufModen, Sejarah Umat Islam, dan Tafsir Al-Azhar. Beliau meninggal dunia di Jakarta pada 24 Julai1981 ketika berusia 73 tahun, dan telah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.


Isi Kandungan
1. Pengantar Juzuk 3

2. Surah Al-Baqarah

- Mengorbankan harta benda

- Ayat Kursi

- Tidak ada paksaan dalam agama

- Satu contoh dari thagut

- Mengorbankan harta

- Hikmah

- Riba (I)

- Riba (II)

- Surat-surat perjanjian

3. Pendahuluan

4. Surah Ali 'Imran

- Ayat muhkam dan mutasyabih

- Hakikat Islam

- Taqiyah

- Cintakan Allah

- Keturunan-keturunan mulia

- Permohonan Zakaria

- Maryam melahirkan Al-Masih

- Kaum Isa tidak mahu percaya

- Mubahalah

- Surat Rasulullah kepada Heracluis

- Harga janji dan sumpah

- Seorang Rasul tidaklah curang

- Ikrar Nabi-nabi

Write a review

Tafsir Al-Azhar (Juzuk 3)

Tafsir Al-Azhar (Juzuk 3)

Penulis : Hamka