PRE-ORDER. DISKAUN 15%

Jangkaan masuk stok pada 23 Jun 2019. Sila rancang tempahan.

Reduced price! Fiqih Imam Syafi'i (Jilid 1-3) Expand

Fiqih Imam Syafi'i (Jilid 1-3)

Almahira

New

Penulis : Prof. Dr. Wahbah Zuhaili

More details

Warning: Last items in stock!

RM345.80

RM364.00

-5%

Tajuk : Fiqih Imam Syafi'i (Jilid 1-3)
Penulis : Prof. Dr. Wahbah Zuhaili
Harga : RM364.00

Sinopsis

Jilid 1
Barangkali sudah cukup banyak buku fiqih beredar, tapi buku fiqih yang satu ini perlu menjadi pegangan tersendiri bagi setiap Muslim. Sebab, buku fiqih ini merujuk langsung kepada pencetus madzhab terkemuka, Imam Syafi’i.

Melalui buku ini, kita akan mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan yang selam ini menggelitik dalam pikiran Anda:

Bolehkah kita berwudhu dengan air yang telah digunakan untuk bersuci?
Sahkah berwudhu dengan sekali basuhan dalam waktu yang bersamaan untuk membasuh seluruh anggota wudhu?
Bagaimana cara mengusap anggota badan yang luka dan tertutup perban saat berwudhu atau bertayammum?
Apa perbedaan cairan mani, wadzi dan madzi serta apa pengaruhnya terhadap hadats?
Bagaimana cara menghitung siklus haid bagi wanita yang baru pertama kali haid?
Apa cirri khas yang membedakan darah haid dengan darah istihadhah?
Apa saja yang mesti dilakukan wanita yang istihadhah?
Bagaimana cara menentukan waktu shalat di wilayah yang sangat jarang terkena sinar matahari (seperti benua Antartika)?
Bagaimana cara shalat orang yang sakit parah?
Dalam kondisi genting, bolehkah melaksanakan shalat sambil berjalan atau berlari?
Apakah orang dewasa atau bahkan orang yang sudah meninggal masih boleh melakukan aqiqah?
Apa hukum hewab sembilihan orang Nasrani dan Yahudi, bolehkan seorang Muslim memakannya?
Bolehkah bernadzar dengan sesuai yang wajib dan haram dilakukan?
Bolehkah menggantikan haji orang lain dengan memungut uang sebagai imbalan?
Apa hukum ziarah kubur?

Jilid 2
Buku jilid 2 ini akan menjelaskan benyak hal yang selama ini kejelasannya ingan Anda ketahui:

Bentuk riba seperti apa yang diharamkan dalam Islam?
Bagaimana cara menghindari jeratan riba?
Apa syarat produk yang boleh diperjualbelikan secara pesanan?
Apa saja hak dan kewajiban orang yang melangsungkan akad piutang?
Apakah pihak peminjam boleh mengajukan penjadwalan ulang utang dan pemutihan utang?
Apa hak dan kewajiban dua belah pihak yang terlibat akad qiradh (mudharabah), dan berapa besaran fee yang berhak diperoleh oleh pemodal?
Objek apa saja yang boleh diasuransikan dalam syariat Islam?
Barang yang dihasilkan oleh barang gadaian apakah menjadi hak penggadai?
Bagaimana solusi hukum atas tindakan sebagian masyarakat yang mengghasab tanah milik Negara yang tidak sesuai peruntukannya?
Apakah pengghasab wajib mengganti barang ghashab yang rusak atau hilang?
Ketika hendak menjual sebidang tanah atau rumah, siapa yang seharusnya mendapat tawaran lebih dulu?
Apakah dalam akat syarikat, masing-masing pihak yang terlibat harus mempunyai andil dan kontribusi yang sama?
Berapa maksimal besaran wasiat harta yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dan apabila wasiat tersebut melebihi ketentuan syariat apa yang mesti dilakukan?
Jika di tengah jalan Anda menemukan sebutir berlian, apa yang mesti anda lakukan?
Bolehkah melangsungkan pernikahan tanpa wali dan saksi?
Kepada siapa nasab hasil zina dinisbahkan?

Jilid 3
Dalam jilid 3 ini, Anda akan menemukan:

Apa konsekuwnsi yang diterima anak dari istri yang telah dili’an suaminya?
Hak apa saja yang diterima istri dari mantan suami selama menjalani masa ‘iddah?
Apakah bayi yang meminum ASI dari bank ASI secara otomatis mempunyai hubungan susuan dengan si pemilik ASI?
Apa perbedaan nasab yang dipertalikan dengan hubungan sedarah, pernikahan, dan susuan?
Siapakah yang paling berhak memperoleh hak asuh atas anak ketika orang tuanya telah meninggal?
Setelah orang tua bercerai, ayah atau ibukah yang paling berhak mengasuh anak di atas usia 5 tahun?
Factor apa yang menyebabkan seseorang terhambat memperoleh harta warisan?
Dalam kasus dua ahli waris yang meninggal dalam waktu berdekatan, apa prosedur yang mesti dilakukan dalam pembagian waris mereka?
Milyader yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, kemana harta kekayaannya akan diberikan?
Bagaimana prosedur qishash yang sesuai tuntunan syariat?
Berapa besaran diyat yang dikenakan dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja?
Apakah sesungguhnya pengertian jihad dan apakah benar setiap Muslim wajib berjihad?
Prosedur apa yang mesti dilakukan seorang non-Muslim agar memperoleh hak yang sama dengan seorang Muslim di Negara Islam?
Apa saja yang bisa dijadikan alat pembuktian dalam peradilan Islam?
Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim sebelum menjatuhkan vonis?
Bagaimana prosedur pngadilan in absentia dalam peradilan Islam?

Write a review

Fiqih Imam Syafi'i (Jilid 1-3)

Fiqih Imam Syafi'i (Jilid 1-3)

Penulis : Prof. Dr. Wahbah Zuhaili