PRE-ORDER. DISKAUN 15%

Jangkaan masuk stok pada 23 Jun 2019. Sila rancang tempahan.

Reduced price! Shahih Fikih Sunnah Lengkap (Jilid 1-4) Expand

Shahih Fikih Sunnah Lengkap (Jilid 1-4)

Pustaka Azzam Pustaka Azzam

Pustaka Azzam

New

Penulis : Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim

More details

Warning: Last items in stock!

RM352.45

RM371.00

-5%

Tajuk : Shahih Fikih Sunnah Lengkap (Jilid 1-4)
Penulis : Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim
Harga : RM371.00

Sinopsis

Jilid 1
SEJARAH MUNCULNYA ILMU FIKIH

KEWAJIBAN MENGAMALKAN AL QUR’AN DAN SUNNAH

MENYIKAPI MADZAB YANG DIIKUTI

KITAB THAHARAH

· Definisi Najis
· Istinja
· Sunah-sunsh Fitrah
· Thaharah Hukmiyah
· Wudhu
· Mandi
· Tayamum
· Haid dan Nifas

PEMBAHASAN TENTANG SHALAT
· Waktu-waktu shalat
· Adzan dan Iqamah
· Pengertian Adzan
· iqamah
· Syarat sah shalat
· Shalat Thathawwu’ (Sunah)
· Shalat Witir
· Qiyamul Lail
· Shalat Dhuha
· Shalat Tasbih
· Shalat Gerhana Matahari
· Shalat Istisqa’
· Sujud Tilawah
· Shalat Qashar
· Menjamak antara dua shalat
· dll…

PEMBAHASAN TENTANG JENAZAH
· Menkafani jenazah
· Hokum shalat jenazah
· Shalat ghaib mengubur jenazah
· Ta’ziyah
· Istilah ulum al Hadits


Jilid 2
KITAB ZAKAT
· Definisi zakat
· Syarat wajib zakat
· Zakat utang
· Zakat emas dan perak
· dll…

KITAB PUASA
· Puasa Ramadhan
· Sunnah dan etika puasa
· Puasa sunnah
· dll…

KITAB HAJI DAN UMRAH
· Haji
· Syarat wajib haji
· Haji untuk orang lain
· Rukun haji
· …

KITAB SUMPAH DAN NADZAR
· Sumpah
· Macam-macam sumpah
· Nadzar

KITAB MAKANAN, MINUMAN, DAN HAL-HAL YANG BERKAITANDENGANNYA
· Makanan
· Berburu binatang dan hukumnya


Jilid 3
KITAB: PAKAIAN, PERHIASAN, DAN HUKUM MEMANDANG AURAT LAWAN JENIS

· Bagian pertama: pakaian dan perhiasan bagi laki-laki
· Bagian kedua: busana dan perhiasan bagi wanita muslimah
· Perhiasan bagi wanita muslimah
· Kitab nikah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya
· Model-model pernikahan yang tidak sah menurut syarat (agama islam)
· Hukum melihat tunangan dalam prosesi pertunangan
· Akad nikah
· Syarat-syarat sahnya akad nikah
· Pengajuan persyaratan dalam akad nikah
· Mahar (maskawin)
· Publikasi nikah
· Hukum tentang kelahiran
· Nusyuz dan langkah-langkah penanganannya
· Perceraian
· Talak dan ketentuan hukumnya
· Syarat-syarat talak
· Penyaksian talak
· Macam-macam talak
· Takhyir (tawaran memilih) dalam talak
· Taukil (perwakilan) dalam talak
· ‘iddah (masa tunggu)
· Khulu’ (gugat cerai)
· Rukun khulu’ dan hal-hal terkait
· ‘ila’
· Zhihar
· Perceraian berdasarkan keputusan pengadilan
· Hadhanah (hak asuh anak)
· Kitab mawarits
· Bagian-bagian ahli waris dan kondisi mereka
· Harta warisan orang yang meniggal dunia karena kecelakaan


Jilid 4
KITAB: HUDUD

· Pengertian Hudud
· Alasan Penyebutan Hudud Sebagai Hukuman yang Ditetapkan (Muqaddarah)
· Hukum Pelaksanaan Hudud (Hukuman)
· Keutamaan Melaksanakan Hukuman
· Larangan Bebelas Kasihan dalam Menegakkan Hukum Allah (Hudud)
· Pelaksana Hukuman
· Apakah Seseorang Harus Melaksanakan Hukuman terhadap Budak Perempuan atau Budak Lelakinya?
· Beberapa Hal yang Menggugurkan Hukuman
· Pengaruh Taubat dalam Hukuman
· Syarat-Syarat yang Mewajibkan Hukuman
· Apakah Hudud Diberlakukan Kepada Orang Sakit dan yang Sejenisnya?
· Apakah Hukuman Dilaksanakan Kepada Seorang Muslim di Daerah Peperangan?
· Hukuman Tidak Dilaksanakan di dalam Masjid
· Kematian yang Diakibatkan oleh Pelaksanaan Hukuman (Hudud)
· Hukuman Adalah Tebusan (Kafarat) atas Kesalahan
· Dorongan Agar Memberikan Perlindungan kepada Sesama Muslim
· Kejahatan yang Dikenai Hukuman

KITAB PIDANA DAN DENDA

BAGIAN PERTAMA: JINAYAT (PIDANA)

BAGIAN KEDUA: DIYAT

KITAB AL BUYU’

· Definisi Jual-beli
· Hukum Taklif Jual-beli
· Rukun-Rukun Jual-Beli, Mekanisme Penyelenggaraan atau Sifat Akad (Transaksi)
· Pelaksanaan Jual-Beli dengan Sistem Mu’athah (Jual-beli dengan serah-terima harga dan barang antar penjual dan pembeli tanpa mengucapkan ijab-qabul)
· Jual-Beli dengan Tulisan dan Surat-Menyurat (Korespondensi)
· Jual-Beli dengan Isyarat bagi Tuna Wicara dan Penyandang Cacat Lainnya
· Syarat-Syarat Jual-Beli
· Praktek Jual-Beli yang Diharamkan
· Beberapa Praktek Jual-Beli yang Diharamkan

Pustaka Azzam

Write a review

Shahih Fikih Sunnah Lengkap (Jilid 1-4)

Shahih Fikih Sunnah Lengkap (Jilid 1-4)

Penulis : Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim