PRE-ORDER. DISKAUN 15%

Jangkaan masuk stok pada 23 Jun 2019. Sila rancang tempahan.

Reduced price! Bidayatul Mujtahid (Jilid 1-2) Expand

Bidayatul Mujtahid (Jilid 1-2)

Pustaka Azzam Pustaka Azzam

Pustaka Azzam

New

Penulis : Ibnu Rusyd

More details

This product is no longer in stock

RM191.90

RM202.00

-5%

Tajuk : Bidayatul Mujtahid (Jilid 1-2)
Penulis : Ibnu Rusyd
Harga : RM202.00

Sinopsis
Jilid 1
• Kitab Wudhu
• Kitab Mandi Besar
• Kitab Tayamum
• Kitab Bersuci Dar Najis
• Kitab Shalat
• Kitab Shalat Kedua
• Kitab Hukum-Hukum Mayit
• Kitab Zakat
• Kitab Zakat Fitrah
• Kitab Puasa
• Kitab Puasa Kedua
• Kitab I’tikaf
• Kitab Haji
• Kitab Jihad
• Kitab Alaiman (Sumpah)
• Kitab Nadzar
• Kitab Kurban
• Kitab Penyembelihan
• Kitab Hewan Buruan
• Kitab Aqiqah
• Kitab Makanan


Jilid 2
• Kitab Nikah
• Kitab Talak (Perceraian)
• Kitab Ila’ (Sumpah Ila’)
• Kitab Zhihar
• Kitab Li’an
• Kitab Berkabung
• Kitb Jual Beli
• Kitab Tukar Menukar Uang
• Kitab As-Salam (Jual Beli Pesanan Dengan Pembayaran Di Muka)
• Kitab Jual Beli Dengan Memilih Antara Meneruskan Transaksi Atau Membatalkannya (Khiyar)
• Kitab Jual Beli Murabahah
• Kitab Jual Beli ‘Ariyyah
• Kitab Sewa-Menyewa
• Kitab Ju’l
• Kitab Qiradh (Memberi Modal Dengan Memperoleh Bagian Laba)
• Kitab Musaqah
• Kitab Syirkah (Usaha Kerjasama)
• Kitab Syuf’ah (Hak Membelilebih Dahulu)
• Kitab Pembagian
• Kitab Gadai
• Kitab Larangan Membelanjakan Harta
• Kitab Tentang Pailit
• Kitab Tentang Perdamaian
• Kitab Tentang Jaminan
• Kitab Al Hiwalah
• Kitab Tentang Perwakilan
• Kitab Tentang Barang Temuan
• Kitab Tentang Titipan
• Kitab ‘Ariyah (Pinjaman)
• Kitab Mengambil Barang Orang Lain Tanpa Seizinnya
• Kitab Tuntutan Hak
• Kitab Hibah (Pemberian)
• Kitab Tentang Wasiat
• Kitab Hukum Waris
• Kitab Memerdekakan Budak
• Kitab Memerdekakan Budak Mukatab
• Kitab Tentang Janji Memerdekakan Budak Dengan Sepeninggal Tuannya ( At-Tadbir)
• Kitab Ummul Walad
• Kitab Kejahatan Pidana
• Kitab Pelukaan
• Kitab Sumpah
• Kitab Hukum-Hukum Zina
• Kitab Tuduhan Berzina
• Kitab Pencurian
• Kitab Al Hirabah
• Kitab Peradilan

Pustaka Azzam

Write a review

Bidayatul Mujtahid (Jilid 1-2)

Bidayatul Mujtahid (Jilid 1-2)

Penulis : Ibnu Rusyd