Reduced price! Subulus Salam (Jilid 3) Al-Hidayah Expand

Subulus Salam (Jilid 3)

Al-Hidayah Al-Hidayah

Al Hidayah

New

Penulis : Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri 

More details

RM49.50

RM55.00

-10%

Tajuk : Subulus Salam (Jilid 3)
Penulis : Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri
Harga : RM55.00
ISBN : 9673680787
Mukasurat : 639
Berat : 1.4050kg

Sinopsis
Kitab Ibanah al-Ahkam jilid ketiga ini terdiri daripada bab mu’amalat dan bab munakahat yang merangkumi antara lain syarat jual beli dan larangan dalam berjual beli; hak khiyar; riba; jual beli ‘araya dan menjual buah-buahan yang masih di pohon; salam; qardh dan gadai; muflis dan sekatan; perdamaian; hiwalah dan jaminan; perkongsian dan perwakilan; pengakuan; ‘ariyyah; rompakan; syuf’ah; mudharabah; musaqah dan sewa; ihya’ mawat; wakaf; hibah; umra’ dan ruqbah; barang temuan; pembahagian waris; wasiat; wadi’ah; perkahwinan; kafa’ah dan khiyar; bergaul dengan isteri; mas kahwin; walimah; menggilir isteri bagi suami yang beristeri lebih daripada seorang; khuluk; talak; rujuk; ila’; zihar dan kifarat; li’an; ‘iddah; belasungkawa dan istibra’; menyusukan anak; nafkah; hadhanah.

Write a review

Subulus Salam (Jilid 3)

Subulus Salam (Jilid 3)

Penulis : Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri